Skelbimai kituose Lietuvos miestuose.
Norėdami persijungti paspauskite žemėlapio piktogramą !
Skelbimai Mažeikiuose Kiti miestai | Statistika
V03
V05
V06
V08
V09
V11
V12
V13
V15
V16
V17
V20

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1.Bendrosios nuostatos

1.1Portalas 'Skelbimai Mažeikiuose' arba 'www.mazeikiuose.lt' - tai virtuali skelbimų priėmimo, saugojimo ir paieškos sistema, kurioje skelbimus apie siūlomas ir ieškomas prekes bei paslaugas gali patalpinti bet kuris panorėjęs lankytojas.

1.2Portalo naudojimosi taisykles, skelbimų formavimo ir kategorijos parinkimo taisykles, informacijos ir paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę ir privatumo sąlygas (toliau tekste TAISYKLĖS) nustato portalo valdytoja UAB "ARBORITA", įmonės kodas 167347849, PVM mokėtojo kodas LT100004282113.

1.3Visa svarbi informacija yra ir bus skelbiama portalo puslapiuose, o registruoti vartotojai gali ją gauti ir elektroniniu paštu į registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą. Su 'Skelbimai Mažeikiuose' personalu vartotojai gali susisiekti kontaktų puslapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

1.4TAISYKLĖS taikomos visiems vartotojams. Jei Jūs lankotės portale ir naudojatės portalo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs su TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINOTE, SUTINKATE ir jų LAIKYSITĖS.

2.Teisės ir pareigos

2.1Vartotojas turi teisę:

2.1.1Pagrįstai reikalauti, kad NETINKAMA ir/ar DRAUŽIAMA informacija portale būtų pašalinta.

2.1.2Pagrįstai reikalauti, kad vartotojai sistemingai pažeidinėjantys TAISYKLES būtų sudrausminti arba būtų apribota jų galimybė naudotis portalo paslaugomis.

2.1.3Jeigu apribojimai ar sankcijos buvo pritaikytos jų atžvilgiu, pateikti skundą dėl sankcijų pritaikymo pagrįstumo.

2.2Vartotojas įsipareigoja:

2.2.1Susipažinti su TAISYKLĖMIS ir jų laikytis.

2.2.2Nerinkti, nekaupti, neplatinti ir viešai neskelbti duomenų apie kitus portalo vartotojus ir/ar jų skelbiamą informaciją.

2.2.3Pranešti portalą aptarnaujančiam personalui apie TAISYKLIŲ pažeidimus ir paskelbtą NETINKAMA ir/ar DRAUŽIAMĄ informaciją.

2.3'Skelbimai Mažeikiuose' turi teisę:

2.3.1Stebėti, fiksuoti ir kaupti duomenis apie vartotojų veiksmus portale ir jų skelbiamos informacijos turinį.

2.3.2Savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti skelbimus, perkelti juos į kitas temines kategorijas tam, kad portalu būtų patogiau naudotis.

2.3.3Pašalinti skelbimus ar bet kokią kitą vartotojų pateiktą informaciją, jeigu 'Skelbimai Mažeikiuose' nuomone, ji neatitinka TAISYKLIŲ, įstatymų ir teisės aktų reikalavimų ar prieštarauja visuotinai (daugumai) priimtinoms moralės normoms.

2.3.4Apriboti arba nutraukti vartotojo galimybę naudotis portalu, panaikinti jo registracijos ir kitus duomenis, atimti jam galimybę registruotis iš naujo, jeigu 'Skelbimai Mažeikiuose' nuomone, vartotojas SISTEMINGAI ir SĄMONINGAI pažeidinėja TAISYKLES, įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, skelbia informaciją prieštaraujančią visuotinai (daugumai) priimtinoms moralės normoms, ar kitaip netinkamai elgiasi.

2.3.5Gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal portale nurodytas kainas.

2.3.6Siųsti vartotojui komercinius ir kitus pasiūlymus. Vartotojas gali atsisakyti juos gauti informuodamas apie tai 'Skelbimai Mažeikiuose' aptarnaujantį personalą.

2.3.7Profilaktinių darbų metu apriboti ar sustabdyti portalo veiklą terminui, kuris reikalingas tiems darbams atlikti.

2.3.8Bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti portalo veiklą.

2.4 'Skelbimai Mažeikiuose' įsipareigoja:

2.4.1Operatyviai reaguoti į vartotojų prašymus, skundus ar pageidavimus.

2.4.2Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, pasiūlyti naujas paslaugas ir tobulinti esamas.

2.4.3Vartotojui pageidaujant, už suteiktas mokamas paslaugas išrašyti sąskaitas - faktūras.

3.Atsakomybės ribojimas

3.1'Skelbimai Mažeikiuose' nėra ir nebus atsakingas už:

3.1.1Portale paskelbtos informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių, kurie gali Jam atsirasti naudojantis portale paskelbta informacija.

3.1.2Prekių ar paslaugų, kiekį, kokybę, komplektiškumą, kurios įsigytos naudojantis portale paskelbta informacija.

3.1.3Paslaugų veikimo sutrikimus dėl gedimų trečiosioms šalims (hostingo, interneto ryšio, mobilaus ryšio, elektroninio pašto tiekėjams) priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiamos portalo paslaugos, ir iš to kilusias neigiamas pasekmes.

3.1.4Tais atvejais, kai portale pateikiamos nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, 'Skelbimai Mažeikiuose' neatsako už juose pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.

3.1.5Vartotojas prisiima visą teisinę atsakomybę, pareigą apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias 'Skelbimai Mažeikiuose' ir/ar tretiesiems asmenims dėl vartotojo viešai paskelbtos klaidingos ar draudžiamos informacijos bei kitų neteisėtų veiksmų.

4.Mokamos paslaugos

4.1Dalis paslaugų portale vartotojui teikiamos už atlygį (toliau tekste MOKAMOS PASLAUGOS). Jų naudojimosi tvarka ir kainos nurodytos portalo puslapiuose, bei kiekvienos konkrečios paslaugos užsakymo puslapyje.

4.2Vartotojui apmokėjus, tačiau negavus, ar nepilnai gavus MOKAMAS PASLAUGAS, 'Skelbimai Mažeikiuose', vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti jų teikimą tam laikotarpiui, kuriam paslaugos nebuvo teikiamos, arba neatlygintinai suteikti kitas mokamas paslaugas analogiškas nesuteiktoms.

4.3Vartotojui apmokėjus, tačiau negavus, ar nepilnai gavus MOKAMAS PASLAUGAS dėl jam pagrįstai pritaikytų sankcijų, neįpareigoja 'Skelbimai Mažeikiuose' pratęsti mokamų paslaugų teikimą ar kompensuoti jo patirtas išlaidas.

4.4Vartotojui negalint naudotis MOKAMOMIS PASLAUGOMIS dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis jam nėra grąžinimas.

4.5'Skelbimai Mažeikiuose' turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias MOKAMAS PASLAUGAS dydį bei mokėjimo tvarką.

5.Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

5.1Visos intelektinės teisės į paslaugos ženklą 'Skelbimai Mažeikiuose' bei portale esančią tekstinę ir grafinę informaciją, programinę įrangą, programinį kodą, know - how ir kitas komercines-gamybines paslaptis priklauso portalo valdytojai UAB "ARBORITA".

5.2Griežtai draudžiama be 'Skelbimai Mažeikiuose' sutikimo naudoti ir platinti portale esančią intelektinę nuosavybę kituose interneto tinklapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

6.Taisyklių keitimas

6.1Portalas ir jame teikiamos paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi. Siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, 'Skelbimai Mažeikiuose' turi teisę vienašališkai, pilnai ar dalinai pakeisti TAISYKLES apie tai pranešant portalo puslapiuose ir/arba Jūsų užregistruotu elektroninio pašto adresu. Jeigu Jūs naudositės portalo paslaugomis po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais SUSIPAŽINOTE ir SUTINKATE.

7.Baigiamosios nuostatos

7.1Be TAISYKLIŲ, vartotojo ir 'Skelbimai Mažeikiuose' santykiams reguliuoti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir nusistovėjusi gero verslo praktika.

7.2Jeigu kuri nors TAISYKLIŲ nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių nuostatų.

7.3Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami derybų keliu. Susitarimo nepasiekus 'Skelbimai Mažeikiuose' turi lemiamą balsą.

7.4Vartotojai, nesutinkantys su TAISYKLIŲ nuostatomis, arba kuriems nebėra teikiamų paslaugų poreikio, bet kuriuo momentu ir be atskiro įspėjimo gali atsisakyti naudotis portalu ir teikiamomis paslaugomis.

Visos teisės saugomos ©.    Projekto idėjos, techninio ir vizualinio įgyvendinimo autorius: UAB "ARBORITA"